วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ชมรมคอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต

งานชิ้นที่แรก ฝึกปรือฝีมือการออกแบบสติ๊กเกอร์ติดเสื้อด้วยตัวเองนะคะ

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

ขอให้นักเรียนตรวจสอบงานดังต่อไปนี้

ให้นักเรียนตรวจสอบตนเองว่าส่งงานครบทั้ง 10 งานหรือไม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
งานที่ 1 แบบฝึกหัด เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์
งานที่ 2 แบบฝึกหัด จำแนกซอฟต์แวร์
งานที่ 3 ทักษะการเปิด-ปิดโปรแกรม
งานที่ 4 ทดสอบปากเล่า องค์ประกอบหน้าต่างโปรแกรมประมวลคำ
งานที่ 5 คีย์ลัด(Shotcut Key) (โปรแกรมประมวลคำ)
งานที่ 6 อาหารไทย (โปรแกรมประมวลคำ)
งานที่ 7 ตารางสอน (โปรแกรมตารางการทำงาน)
งานที่ 8 การป้อนข้อมูล (โปรแกรมตารางการทำงาน)
งานที่ 9 การคำนวณพื้นฐาน(โปรแกรมตารางการทำงาน)
งานที่ 10 แผนภูมิ (โปรแกรมตารางการทำงาน)

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552